Menu

Klubbens værdier

MIF’s mest grundliggende kerneværdi er vores FÆLLESSKAB, som gennem mange år har været foreningens drivkraft og motivation til aktivt at deltage og yde til alles bedste. Hertil har vi knyttet yderligere tre værdier (Mod, Respekt og Udvikling), som både individuelt og til sammen giver en helhed, der er med til at sikre vort fællesskab både på kort og lang sigt.

Vi har fået sat vore værdier op i nedenstående figur – også kaldet for – Vores Værdihjul. Når ting bliver forenklet og visualiseret, så bliver det ofte lettere at forstå, huske og have med sig i bagagen fremadrettet. Nedenfor, under vores nye Værdihjul er der endvidere sat yderlige beskrivelser bag ordene.

Værdihjulet bliver lagt op på vores hjemmeside inkl. de uddybende beskrivelser, samt anført på vores nye indgangsportal til vores stadion.

Vi håber, at alle vil tage værdierne til sig og lade dem være fremtidens vejvisere, når vi står i situationer, hvor vores GPS ikke lige er helt opdateret.

Mod - Respekt - Udvikling

 

Mod:
Vi tør og kan indgå samarbejde.
Vi tør udfordre de større.
Vi tør have ambitioner og modet til at være åbne og ærlige.

Respekt:
Vi skal respektere hinanden, vore modstandere og dommere med ægte ”fairplay” både på og uden for banen.
Vi har respekt for, støtter og anerkender vore dygtige frivillige trænere og ledere.
Vi har respekt overfor vores rammer og relationer.

Udvikling:
Vi skal hele tiden udvikle både den enkelte spiller og holdet.
Vi skal udvikle vore trænere og ledere.
Vi skal udvikle vores bestyrelse og vore omgivelser.

Luk