Menu

Generalforsamling 24/2-22

image
Dennis Svendsen
11. februar 2022 kl. 10:04

Dagsorden til Generalforsamling 2022 i Morud IF-Fodbold Den 24. februar 2022 klokken 19:00
i LangesøHallen.

Dagsorden:

 1. 1.Valg af dirigent.
 2. Valg af 2 stemmetællere.
 3. Formandens beretning.
 4. Økonomi.
 5. Indkomne forslag.
  - Sammenlægning af årgange generelt, U6-U8-U10-U12-U14-U16 (1. / 2.års fremadrettet)
  - Indkomne forslag sendes til formand Dennis Svendsen på mail bredbjerg@hotmail.com senest d. 17. februar.
 6. Valg iflg. Lovene.
  - Hvis man ønsker at stille op til valg skal man rette henvendelse til bestyrelsen senest d. 17. februar.
 7. Eventuelt

På valg er:

 • Chresten Clemmensen – modtager genvalg
 • Dennis Svendsen – modtager genvalg
 • Dennis Færch Broch – modtager nyvalg
 • Jan Østergaard – modtager genvalg
 • Anni Juul Larsen – modtager nyvalg
 • Suppleanter; Boe Trøigaard Hansen og Lars Kopp Kristiansen – modtager genvalg
 • Revisorer; Niels Nielsen og Michael Sonne – modtager genvalg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luk