Menu

Trænersamling

image
Laust Berg
31. oktober 2017 kl. 14:32

I begyndelsen af denne sæson inviterede bestyrelsen alle trænere til en trænersamling i klubhuset. Vejret var godt og mange motiverede trænere var mødt op for at diskutere klubudvikling og de udfordringer der ligger i at fastholde ungdommen og dermed sørge for en god tilslutning til klubbens ungdomshold.


Dagen bød blandt andet på et oplæg fra førsteholdstræner Mads Jensen og Arne Appelgren fra DBU. Ligesom vores lokale DGI guru Niels Grinderslev havde forberedt en diskussions workshop, hvor trænerne havde mulighed for at være med til at forme klubbens strategi og give udtryk for, hvad der fungerer og ikke fungerer i klubben.

 

Udover det rent faglige indhold bød dagen også på mulighed for vidensdeling trænerne i mellem.


De deltagende trænere var en god blanding af både drenge og pige trænere på tværs af relativt mange årgange. Forhåbentlig vil endnu flere deltage, til den næste trænersamling.
Efterfølgende har bestyrelsen modtage adskillige positive tilbagemeldinger fra de deltagende trænere. Ligesom flere har ønsket, at succesen bliver gentaget.
Trænerne har især nævnt, at det var rigtig rart, at opdage, at de problemer som de sidder med i store træk er de samme, som de andre trænere også bokser med. Dermed er der nogle muligheder at diskutere erfaringer og løsningsforslag.

Ungdomsudvalg
Efter trænersamlingen er det blevet tydeligt for bestyrelsen, at der skal lægges nogle ressourcer i at få ungdomsudvalget op at køre. Arbejdet er allerede godt i gang, men ungdomsudvalget kunne fortsat bruge flere ressourcer. Er du selv, eller kender du en, der kunne interesseret i at være med til at gøre Morud IF’s fodboldafdeling til en endnu mere attraktiv fodboldklub for ungdommen. I så fald kan du kontakte formand Chresten Clemmensen.


Breaking news
Sidste nyt er, at Mikkel Hansen har meldt at han gerne går med i ungdomsudvalget, så det nu består af Lars Damsbo, Charlotte Pedersen, Mette Viberg, Brian Larsen og Chresten Clemmensen. Ungdomsudvalget træder i stedet for en egentlig ungdomsformand, der er en post meget få vil kaste sig ud i.


Bestyrelsen vil også bruge muligheden for at reklamere for Morud InterSport Cup i Langesøhallen, første weekend i december (1. - 3. december).