Menu

Generalforsamling

image
Laust Berg
18. januar 2018 kl. 09:45

 

Der afholdes generalforsamling d. 20. februar 2018 kl. 19:00 i Langesøhallen.

 

Dagsorden til Generalforsamling 2018 i Morud IF - Fodbold

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Økonomi

4. Indkomne forslag

• Indkomne forslag sendes til formand Chresten Clemmensen på mail kyhe.clemmensen@mail.dk senest d. 13. februar.

5. Valg iflg. Lovene

6. Eventuelt

På valg er:

• Formand; Chresten Clemmensen – Ønsker genvalg.
• Bestyrelsesmedlem; Dennis Svendsen – Ønsker genvalg.
• Bestyrelsesmedlem; Mads Thomsen – Ønsker genvalg.
• Bestyrelsesmedlem; Frederik Larsen – Ønsker ikke genvalg.
• Suppleanter; Boe Trøigaard og Lars Kopp Kristiansen – Ønsker genvalg.
• Revisorer; Niels Nielsen og Michael Sonne – Ønsker genvalg.